Sawin Optyka – Optometria
Narodowy Fundusz Zdrowia

z7225929qnfz

Salony nasze mają podpisaną umowę na refundację recept okularowych z Narodowym Funduszem Zdrowia (umowa nr 12/2/5109541/01/2014/01). Oznacza to, że jeśli przyniesiecie Państwo receptę wystawioną przez lekarza okulistę na obowiązującym druku NFZ i potwierdzoną przez Fundusz, udzielimy Państwu zniżki na szkła okularowe w wysokości od 35 do nawet 100 zł za parę szkieł.

Uwaga: warunkiem udzielenia zniżki jest wpis dokonany przez pracownika NFZ na odwrocie recepty. Wpis ten potwierdza Państwa prawo do zniżki i określa jej wysokość. O wpis należy się postarać samodzielnie, wysyłając receptę listem poleconym na adres:

Narodowy Fundusz Zdrowia

Dolnośląski Oddział Wojewódzki

ul. Joannitów 6

50-525 Wrocław

bądź też osobiście odwiedzając Dział Środków Pomocniczych NFZ we Wrocławiu przy ul. Dawida 2 (obok Dworca PKS).

Kwoty refundacji wyliczane są według następującego schematu:

Soczewka sferyczna:

Sfera

Poniżej 18 lat

Dorośli

0,00 do +/- 6,00

25 zł

17,50 zł

powyżej +/- 6,00

50 zł

35 zł


Soczewka toryczna:

Cylinder

Poniżej 18 lat

Dorośli

do 2,00

25 zł

17,50 zł

powyżej 2,00

50 zł

35 zł

Dla przykładu, jeżeli na recepcie widnieje zapis:

Sfera

Cylinder

OP

+3,00

+2,25

90

OL

+2,00

+1,00

80

to osoba poniżej 18. roku życia otrzyma 50 zł + 25 zł = 75 zł, a osoba dorosła 35 zł + 17,50 zł = 52,50 zł zniżki na soczewki okularowe.

Osobom pełnoletnim refundacja przysługuje raz na dwa lata, natomiast osobom do 18 roku życia raz na sześć miesięcy.

 

NFZ zapewnia także zniżkę na pomoce optyczne dla osób niedowidzących

Osoby niedowidzące mogą otrzymać refundację na pomoce optyczne raz na pięć lat.

Limit refundacji dla poszczególnych pomocy optycznych wynosi:

lupy – 80zł
lunety w tym monookulary – 350 zł
okulary lornetkowe do bliży i dali – 350 zł
okulary lupowe – 350 zł.

Osobą kwalifikującą do zniżki jest lekarz okulista.

Recepty wystawione przed 31.maja 2014 r. mają ważność do 31. lipca 2014 r., natomiast recepty wystawione po tej dacie ważne będą bezterminowo. Oznacza to, że nie obowiązuje już krótki, bo zaledwie miesięczny termin, w którym dawniej trzeba było zrealizować receptę.